Chess24 Sopiko Scotch

Ukrainian Championship 2016 (Games and Results)

Ukrainian Championship 2016

The Ukrainian Championship took place 6th to 17th December 2016. Mykhaylo Oleksiyenko won with 8/11. Elizaveta Malakhova edged out Nataliya Buksa on tie-break after both scored 6/9.

85th ch-UKR 2016 (Rivne UKR)
Tue 6th Dec 2016 - Sat 17th Dec 2016 - Official Site - Results - Live

85th ch-UKR 2016 (12 players 11 Rds SRR Indiv TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games

76th ch-UKR Women 2016 (10 players 9 Rds SRR Indiv TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Women

85th ch-UKR 2016 (12 players 11 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games

vs

ChessTempo viewer

85th ch-UKR 2016 Rivne UKR (UKR), 6-6 xii 2016 cat. XIV (2596)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Oleksiyenko, Mykhaylo g UKR 2615 * 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 8 2769
2. Korobov, Anton g UKR 2692 1 * ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 7 2689
3. Moiseenko, Alexander g UKR 2657 0 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 7 2692
4. Areshchenko, Alexander g UKR 2678 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 1 2653
5. Kravtsiv, Martyn g UKR 2645 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 2656
6. Volokitin, Andrei g UKR 2649 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 1 1 1 1 2656
7. Efimenko, Zahar g UKR 2651 ½ 1 ½ ½ ½ ½ * 0 0 ½ 1 1 6 2627
8. Kuzubov, Yuriy g UKR 2651 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 * 1 1 ½ ½ 2591
9. Kovchan, Alexander g UKR 2585 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 * ½ ½ 1 2532
10. Shtembuliak, Evgeny m UKR 2478 ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 4 2505
11. Bakhmatsky, Vladislav UKR 2446 0 0 0 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 * ½ 3 2435
12. Solovchuk, Alexey UKR 2409 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ * 2304
Round 1 (December 6, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Moiseenko, Alexander 1-0 42 B12 Caro Kann Advanced
Areshchenko, Alexander - Kuzubov, Yuriy ½-½ 19 D10 Slav Defence
Kravtsiv, Martyn - Volokitin, Andrei ½-½ 24 B54 Sicilian Rauzer
Efimenko, Zahar - Bakhmatsky, Vladislav 1-0 89 A05 Various
Kovchan, Alexander - Korobov, Anton 0-1 50 A89 Dutch Leningrad
Solovchuk, Alexey - Shtembuliak, Evgeny 0-1 50 E70 King's Indian Fianchetto
Round 2 (December 7, 2016)
Korobov, Anton - Volokitin, Andrei 1-0 30 A34 English Symmetrical
Moiseenko, Alexander - Solovchuk, Alexey 1-0 38 B06 Modern Defence
Kuzubov, Yuriy - Oleksiyenko, Mykhaylo 0-1 40 D94 Gruenfeld Closed
Kovchan, Alexander - Areshchenko, Alexander ½-½ 12 A36 English Botvinnik
Shtembuliak, Evgeny - Efimenko, Zahar ½-½ 35 A20 English Opening
Bakhmatsky, Vladislav - Kravtsiv, Martyn ½-½ 34 C84 Ruy Lopez Centre Attack
Round 3 (December 8, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Kovchan, Alexander ½-½ 52 B90 Sicilian Najdorf Variation
Areshchenko, Alexander - Korobov, Anton ½-½ 38 C11 French Defence
Kravtsiv, Martyn - Shtembuliak, Evgeny 1-0 49 C11 French Defence
Volokitin, Andrei - Bakhmatsky, Vladislav 1-0 35 B90 Sicilian Najdorf Variation
Efimenko, Zahar - Moiseenko, Alexander ½-½ 17 A05 Various
Solovchuk, Alexey - Kuzubov, Yuriy ½-½ 76 A22 English Opening
Round 4 (December 9, 2016)
Korobov, Anton - Bakhmatsky, Vladislav 1-0 30 A05 Various
Moiseenko, Alexander - Kravtsiv, Martyn ½-½ 34 D37 QGD 5.Bf4
Areshchenko, Alexander - Oleksiyenko, Mykhaylo ½-½ 46 B47 Sicilian Paulsen
Kuzubov, Yuriy - Efimenko, Zahar 1-0 92 A05 Various
Kovchan, Alexander - Solovchuk, Alexey 1-0 43 C45 Scotch Game
Shtembuliak, Evgeny - Volokitin, Andrei 0-1 63 A28 English Four Knights
Round 5 (December 10, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Korobov, Anton 0-1 45 C03 French Tarrasch
Kravtsiv, Martyn - Kuzubov, Yuriy ½-½ 30 B33 Sicilian Sveshnikov
Volokitin, Andrei - Moiseenko, Alexander ½-½ 22 B32 Sicilian Labourdonnais
Efimenko, Zahar - Kovchan, Alexander 0-1 74 B90 Sicilian Najdorf Variation
Bakhmatsky, Vladislav - Shtembuliak, Evgeny 0-1 64 C03 French Tarrasch
Solovchuk, Alexey - Areshchenko, Alexander 0-1 53 A34 English Symmetrical
Round 6 (December 11, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Solovchuk, Alexey 1-0 51 C60 Ruy Lopez
Korobov, Anton - Shtembuliak, Evgeny ½-½ 113 B06 Modern Defence
Moiseenko, Alexander - Bakhmatsky, Vladislav 1-0 35 D85 Gruenfeld Defence
Areshchenko, Alexander - Efimenko, Zahar ½-½ 19 C95 Ruy Lopez Breyer
Kuzubov, Yuriy - Volokitin, Andrei 0-1 29 E12 Queens Indian Petrosian
Kovchan, Alexander - Kravtsiv, Martyn 0-1 36 A13 Reti Opening
Round 7 (December 13, 2016)
Kravtsiv, Martyn - Areshchenko, Alexander ½-½ 20 B54 Sicilian Rauzer
Volokitin, Andrei - Kovchan, Alexander 1-0 41 B90 Sicilian Najdorf Variation
Efimenko, Zahar - Oleksiyenko, Mykhaylo ½-½ 34 A05 Various
Shtembuliak, Evgeny - Moiseenko, Alexander 0-1 18 B45 Sicilian Classical
Bakhmatsky, Vladislav - Kuzubov, Yuriy ½-½ 59 B94 Sicilian Najdorf with 6.Bg5
Solovchuk, Alexey - Korobov, Anton ½-½ 44 A19 English Opening
Round 8 (December 14, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Kravtsiv, Martyn 1-0 38 C69 Ruy Lopez Exchange
Korobov, Anton - Moiseenko, Alexander ½-½ 22 D38 QGD Ragozin
Areshchenko, Alexander - Volokitin, Andrei 1-0 43 C42 Petroff's Defence
Kuzubov, Yuriy - Shtembuliak, Evgeny 1-0 38 A04 Dutch System
Kovchan, Alexander - Bakhmatsky, Vladislav ½-½ 64 B92 Sicilian Najdorf with 6.Be2
Solovchuk, Alexey - Efimenko, Zahar 0-1 28 A15 English counter King's Fianchetto
Round 9 (December 15, 2016)
Moiseenko, Alexander - Kuzubov, Yuriy 1-0 28 D37 QGD 5.Bf4
Kravtsiv, Martyn - Solovchuk, Alexey 1-0 16 B92 Sicilian Najdorf with 6.Be2
Volokitin, Andrei - Oleksiyenko, Mykhaylo 0-1 59 B33 Sicilian Sveshnikov
Efimenko, Zahar - Korobov, Anton 1-0 30 A04 Dutch System
Shtembuliak, Evgeny - Kovchan, Alexander ½-½ 22 A04 Dutch System
Bakhmatsky, Vladislav - Areshchenko, Alexander 1-0 37 B83 Sicilian Scheveningen
Round 10 (December 16, 2016)
Oleksiyenko, Mykhaylo - Bakhmatsky, Vladislav 1-0 47 B92 Sicilian Najdorf with 6.Be2
Korobov, Anton - Kuzubov, Yuriy ½-½ 22 D51 Queens Gambit Cambridge Springs
Areshchenko, Alexander - Shtembuliak, Evgeny 1-0 61 C10 French Rubinstein
Efimenko, Zahar - Kravtsiv, Martyn ½-½ 80 A14 Reti Opening
Kovchan, Alexander - Moiseenko, Alexander ½-½ 57 A21 English Opening
Solovchuk, Alexey - Volokitin, Andrei 0-1 28 E62 King's Indian 6...Nc6
Round 11 (December 17, 2016)
Moiseenko, Alexander - Areshchenko, Alexander ½-½ 27 D82 Gruenfeld 4.Bf4
Kravtsiv, Martyn - Korobov, Anton ½-½ 22 B32 Sicilian Labourdonnais
Volokitin, Andrei - Efimenko, Zahar ½-½ 46 C78 Ruy Lopez Moeller Defence
Kuzubov, Yuriy - Kovchan, Alexander 1-0 73 E60 King's Indian without Nc3
Shtembuliak, Evgeny - Oleksiyenko, Mykhaylo ½-½ 9 A88 Dutch Leningrad
Bakhmatsky, Vladislav - Solovchuk, Alexey ½-½ 44 B92 Sicilian Najdorf with 6.Be2

76th ch-UKR Women 2016 (10 players 9 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Games Women

vs

ChessTempo viewer

76th ch-UKR Women 2016 Rivne UKR (UKR), 6-17 xii 2016 cat. II (2284)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. Malakhova, Elizaveta wg UKR 2270 * 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 1 6 2410
2. Buksa, Nataliya wg UKR 2264 0 * 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 6 2411
3. Gaponenko, Inna m UKR 2411 ½ 1 * ½ 0 1 ½ ½ 1 ½ 2349
4. Osmak, Iulija wg UKR 2346 0 ½ ½ * 1 ½ 1 1 ½ 0 5 2320
5. Babiy, Olga wg UKR 2322 ½ 0 1 0 * ½ 1 ½ 1 ½ 5 2322
6. Ivanenko, Olga I. wf UKR 2261 ½ 0 0 ½ ½ * 1 0 1 1 2286
7. Rakhmangulova, Anastasiya wm UKR 2256 ½ 0 ½ 0 0 0 * 1 1 1 4 2244
8. Tsirulnik, Maritsa UKR 2161 0 0 ½ 0 ½ 1 0 * ½ 1 2217
9. Dolzhykova, Kateryna wm UKR 2269 1 0 0 ½ 0 0 0 ½ * 1 3 2160
10. Martynkova, Olena wf UKR 2280 0 ½ ½ 1 ½ 0 0 0 0 * 2118
Round 1 (December 8, 2016)
Malakhova, Elizaveta - Martynkova, Olena 1-0 56 A45 Trompowsky
Buksa, Nataliya - Tsirulnik, Maritsa 1-0 58 B47 Sicilian Paulsen
Osmak, Iulija - Rakhmangulova, Anastasiya 1-0 35 C77 Ruy Lopez Anderssen
Ivanenko, Olga I. - Gaponenko, Inna 0-1 69 B06 Modern Defence
Dolzhykova, Kateryna - Babiy, Olga 0-1 49 B40 Sicilian Classical
Round 2 (December 9, 2016)
Gaponenko, Inna - Malakhova, Elizaveta ½-½ 27 C40 Latvian Gambit
Osmak, Iulija - Dolzhykova, Kateryna ½-½ 64 B72 Sicilian Dragon
Babiy, Olga - Ivanenko, Olga I. ½-½ 43 B28 Sicilian Early a7-a6
Rakhmangulova, Anastasiya - Tsirulnik, Maritsa 1-0 29 A45 Trompowsky
Martynkova, Olena - Buksa, Nataliya ½-½ 36 E04 Catalan
Round 3 (December 10, 2016)
Malakhova, Elizaveta - Babiy, Olga ½-½ 44 E46 Nimzo Indian Rubinstein
Buksa, Nataliya - Gaponenko, Inna 0-1 18 B12 Caro Kann Advanced
Ivanenko, Olga I. - Osmak, Iulija ½-½ 23 C41 Philidor's Defence
Tsirulnik, Maritsa - Martynkova, Olena 1-0 32 E67 King's Indian Fianchetto
Dolzhykova, Kateryna - Rakhmangulova, Anastasiya 0-1 28 C47 Four Knights
Round 4 (December 11, 2016)
Gaponenko, Inna - Tsirulnik, Maritsa ½-½ 10 B40 Sicilian Classical
Osmak, Iulija - Malakhova, Elizaveta 0-1 52 C42 Petroff's Defence
Babiy, Olga - Buksa, Nataliya 0-1 80 D31 Semi-Slav Defence
Rakhmangulova, Anastasiya - Martynkova, Olena 1-0 39 A45 Trompowsky
Dolzhykova, Kateryna - Ivanenko, Olga I. 0-1 59 B28 Sicilian Early a7-a6
Round 5 (December 13, 2016)
Malakhova, Elizaveta - Dolzhykova, Kateryna 0-1 77 A21 English Opening
Buksa, Nataliya - Osmak, Iulija ½-½ 48 C11 French Defence
Ivanenko, Olga I. - Rakhmangulova, Anastasiya 1-0 60 A01 Larsen Opening
Tsirulnik, Maritsa - Babiy, Olga ½-½ 85 B47 Sicilian Paulsen
Martynkova, Olena - Gaponenko, Inna ½-½ 60 E04 Catalan
Round 6 (December 14, 2016)
Osmak, Iulija - Tsirulnik, Maritsa 1-0 97 B45 Sicilian Classical
Babiy, Olga - Martynkova, Olena ½-½ 58 B49 Sicilian Paulsen
Ivanenko, Olga I. - Malakhova, Elizaveta ½-½ 35 B07 Pirc Defence
Rakhmangulova, Anastasiya - Gaponenko, Inna ½-½ 26 D03 Queen's Pawn Game
Dolzhykova, Kateryna - Buksa, Nataliya 0-1 78 B40 Sicilian Classical
Round 7 (December 15, 2016)
Malakhova, Elizaveta - Rakhmangulova, Anastasiya ½-½ 27 B10 Caro Kann
Buksa, Nataliya - Ivanenko, Olga I. 1-0 37 B32 Sicilian Labourdonnais
Gaponenko, Inna - Babiy, Olga 0-1 70 B48 Sicilian Paulsen
Tsirulnik, Maritsa - Dolzhykova, Kateryna ½-½ 29 E62 King's Indian 6...Nc6
Martynkova, Olena - Osmak, Iulija 1-0 38 C41 Philidor's Defence
Round 8 (December 16, 2016)
Malakhova, Elizaveta - Buksa, Nataliya 1-0 56 A01 Larsen Opening
Osmak, Iulija - Gaponenko, Inna ½-½ 36 B09 Pirc Defence
Ivanenko, Olga I. - Tsirulnik, Maritsa 0-1 56 B48 Sicilian Paulsen
Rakhmangulova, Anastasiya - Babiy, Olga 0-1 40 A46 Queen's Pawn Opening
Dolzhykova, Kateryna - Martynkova, Olena 1-0 55 B40 Sicilian Classical
Round 9 (December 17, 2016)
Buksa, Nataliya - Rakhmangulova, Anastasiya 1-0 57 B12 Caro Kann Advanced
Gaponenko, Inna - Dolzhykova, Kateryna 1-0 34 B78 Sicilian Modern Dragon
Babiy, Olga - Osmak, Iulija 0-1 38 C77 Ruy Lopez Anderssen
Tsirulnik, Maritsa - Malakhova, Elizaveta 0-1 78 A04 Dutch System
Martynkova, Olena - Ivanenko, Olga I. 0-1 51 E60 King's Indian without Nc3

Shereshevsky Method


Chess and Bridge Shop


Chess.com Titled Tuesday


ChessBase Ad 6 Live DB


American Chess Magazine 4


Ginger GM - Chess Grandmaster Simon Williams


Contact Mark Crowther (TWIC) if you wish to advertise here.


The Week in Chess Magazine

Send a £30 donation via Paypal and contact me via email (Email Mark Crowther - mdcrowth@btinternet.com) I'll send you an address for a cbv file of my personal copy of every issue of the games in one database. Over 2 million games.

Read about 20 years of TWIC.

Read about issue 1200.

TWIC 1211 22nd January 2018 - 2165 games

Read TWIC 1211

Download TWIC 1211 PGN

Download TWIC 1211 ChessBase


.